İdari Personel


Dr. Öğr.Üyesi Fırat ALTINKAYNAK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Ayhan UÇAR
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürü / Muhasebe Yetkilisi
Haydar GÜLER
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü /Bütçe Ve Performans Program Şube Müdürü
Zülküf OKUŞLUK
Konsolide İşlemleri / Projeler
Zeynep BAYINDIR
Maaş / Ek Ders / Özlük İnceleme