Tüm Formlar

FR-Genel-Doküman-Formuu

FR-Doküman-Talep-Formu

FR-İş-Akış-Süreci-Formu

FR-İSTİFA-FORMU

FR-005-MÜSTAFİ-FORMU-1

FR-VEKALETDEKAN-MÜDÜRFORMU

FR-AYLIKSIZ-İZİN-SONRASI-GÖREVE-BAŞLAMA-FORMU

FR-RAPORLARIN-HASTALIK-İZNİNE-ÇEVİRİLMESİNE-İLİŞKİN-FORM

FR-YURTİÇİ-VE-YURTDIŞI-GÖREVLENDİRME-FORMU

FR-AYLIKSIZ-İZİN-FORMU

FR-MADDE-GÖREVLENDİRME-TALEBİ-FORMU-1-1

FR-YENİDEN-ATAMA-FORMU

FR-MADDE-GÖREVLENDİRME-TALEBİ-FORMU

FR-35.-MADDE-KAPSAMINDA-AYRILIŞ-İŞLEMLERİ-FORMU

FR-İLİŞİK-KESME-FORMU

FR-YURTİÇİ-VE-YURTDIŞI-GÖREVLENDİRME-FORMU-1

FR-40-A-GÖREVLENDİRME-FORMU

FR-018-Birim-Kalite-Hedefleri-ve-Aksiyon-Planı

FR-Kalite-Faaliyet-Planı-Formu-1

FR-Süreç-Performans-İzleme-Karnesii-6

FR-RevizeYönetim-Gözden-Geçirme-Raporu-Formu-1

FR-EL-İLE-BORDRO-İŞLEMLERİ

FR-HAFTALIK-EK-DERS-FORMU

FR-EK-DERS-FORMU-EK-2

FR-AİLE-BİLDİRİM-FORMU

FR-JÜRİ-VE-ÇEŞİTLİ-ÖDEMELER-FORMU

FR-GELİŞTİRME-ÖDENEĞİ-FORMU

FR-DÖNEMSEL-AYRINTILI-YOLLUK-TALEP-FORMU

FR-ÖDENEK-TALEP-FORMU-1

FR-E-BÜTÇE-ŞİFRE-TALEP-FORMU

FR-MALZEME-TALEP-FORMU

FR-HarcIadeBasvurusu

FR-GEÇİCİ-TEMİNAT-MEKTUBU-TALEP-DİLEKÇESİ

FR-KESİN-TEMİNAT-MEKTUBU-TALEP-DİLEKÇESİ

FR-MAL-HİZMET-ALIMI-MUAYENE-KABUL-DİLEKÇESİ

FR-NAKİT-GEÇİCİ-TEMİNAT-İADE-DİLEKÇESİ

FR-NAKİT-KESİN-TEMİNAT-TALEP-DİLEKÇESİ

FR-TEMİZLİK-PERSONELİ-VE-DAİMİ-İŞÇİ-PUANTAJ-ÇİZELGESİ

FR-DÖNEMSEL-HAKEDİŞ-TUTARINDAN-KESİLECEK-CEZA-HESAPLAMA-ÇİZELGESİ

FR-SÖZLEŞMEYE-AYKIRI-YAPILAN-İŞLER-İÇİN-CEZA-TUTANAĞI

FR-SÖZLEŞMEYE-AYKIRI-YAPILAN-İŞLER-İÇİN-TESPİT-TUTANAĞI

FR-İŞİN-BELİRLENEN-BİR-KISMININ-ÖNGÖRÜLEN-SÜREDE-YERİNE-GETİRİLMEDİĞİNE-İLİŞKİN-GECİKTİRİLEN-İŞ-DÖKÜM-ÇİZELGESİ

FR-MUTEMET-DİLEKÇESİ

FR-GÖREV-DAĞILIMI

FR-GEÇİCİ-KABUL-DİLEKÇESİ

FR-KESİN-KABUL-DİLEKÇESİ

FR-HAKEDİŞ-TALEBİİ

FR-İŞ-PROGRAMI-SUNMA

FR-GEÇİCİ-TEMİNAT-İADESİ-DİLEKÇESİ

FR-KESİN-TEMİNAT-İADE-DİLEKÇESİ

FR-İŞ-BİTİRME-BELGESİ-TALEBİ

FR-Hizmet-İçi-Eğitim-Katılım-Formu

FR-164-İhtiyaç-Belgesi-Formu

FR-Muayene-ve-Kabul-Komisyon-Tutanağı

FR-Risk-Değerlendirme-İzleme-Formu

FR-Yurtiçi-Geçici-Görev-Yolluğu-Bilgi-Formu

FR-GÖREV-TANIMI-FORMU

FR-SGDB-ARŞİV-EVRAK-TESLİM-FORMU

FR-HİZMETİÇİ-EĞİTİM-TALEP-FORMU

FR-DİSİPLİN-SORUŞTURMASI-EKLERİ

FR-CEZA-SORUŞTURMASINA-AİT-EKLER

FR-Büyük-Bakım-Onarım-Hizmet-Talep-Takip-Formu

FR-BİLGİ-EDİNME-FORMU

FR-GÖRÜŞME-FORMU

FR-BİLGİ-TOPLAMA-SÜREÇ-ANALİZİ-FORMU

FR-İÇ-KONTROL-SORGU-FORMU

FR-RİSK-KONTROL-MATRİSİ

FR-BİREYSEL-ÇALIŞMA-PLANI

FR-BİREYSEL-ÇALIŞMA-PLANI-KONSOLİDE-FORM

FR-GÖREV-İŞ-PROGRAMI

FR-Dayanklı-Taşınır-Listesi

FR-Muayane-ve-Kabul-Komisyonu-Tutanağı-1

FR-İŞÇİ-FAZLA-MESAİ-PUANTAJ-FORMU

FR-KAMU-İÇ-KONTROL-STANDARTLARINA-UYUM-EYLEM-PLANI-2019-YILI-İÇ-KONTROL-TAKVİMİ

FR-SGDB-2019-YILI-İŞ-TAKVİMİ-1

FR-Bağış-Yapma-Talep-Formu