İdari Personel


Murat ŞAHİN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.

Murat Emre DURMUŞ
Şube Müdürü / Muhasebe Yetkilisi
Murat AYDOĞAN
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
Suat KOŞAK
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü.Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü