ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlıkları

Orta vadeli programın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2022-2024 dönemi bütçesi hazırlık çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarda kullanılmak üzere anılan döneme ilişkin Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağına Başkanlığımız bilişim sistemleri olan programbutce.sbb.gov.tr ve KaYa üzerinden ulaşılabilmektedir. Veri girişlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca 16 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

TR