ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Toplantılar

 

•Başkanlığımız 22/06/2022 Çarşamba saat 15:30’da “Kalite Güvence Sistemi Çalışmaları Kapsamında Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünce Sistem İç Denetiminden Geçmiştir.

 

 

  • Başkanlığımızda 21/03/2022  Pazartesi günü saat 11:00’de “İç Kontrol Eylem Planı kapsamında birim risk değerlendirmelerinin yapılabilmesi amacıyla  Üniversitemiz Risk Strateji Belgesinde belirtilen yöntem ve esaslar doğrultusunda risklerin belirlenmesine yönelik bilgilendirme “ toplantısı yapılmıştır.
  • Başkanlığımızda 01/12/2021 Çarşamba günü saat 10:30’da “İç Kontrol, Risk Yönetimi,  Birimimizle İlgili Süreç Yönetimine İlişkin Değerlendirme” toplantısı yapılmıştır.

  • Başkanlığımızda 22/10/2021 Pazartesi günü saat 11:00’da “İç Kontrol ve İdari Konular “ toplantısı yapılmıştır.

 

 

  • Başkanlığımızda 07/07/2021 Çarşamba günü saat 14:00’te “Kalite Dış Değerlendirme Denetimine Hazırlık” toplantısı yapılmıştır.

  • Başkanlığımızda 06/07/2021 Salı günü saat 14:00 ‘te  “Durum Değerlendirme” toplantısı yapılmıştır.

TR