ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Toplantılar

  • Başkanlığımızda 06/07/2021 Salı günü saat 14:00 ‘te  “Durum Değerlendirme” toplantısı yapılmıştır.

  • Başkanlığımızda 07/07/2021 Çarşamba günü saat 14:00’te “Kalite Dış Değerlendirme Denetimine Hazırlık” toplantısı yapılmıştır.

 

  • Başkanlığımızda 22/10/2021 Pazartesi günü saat 11:00’da “İç Kontrol ve İdari Konular “ toplantısı yapılmıştır.

  • Başkanlığımızda 01/12/2021 Çarşamba günü saat 10:30’da “İç Kontrol, Risk Yönetimi,  Birimimizle İlgili Süreç Yönetimine İlişkin Değerlendirme” toplantısı yapılmıştır.

 

TR