ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Daire Başkanı

Zerrin GÜRER
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

E-mail : zerrin.gurer@ozal.edu.tr

Tel. 846 12 65 (1265)TR