ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Veriler

6.1.1- 2019 Yılı Merkezi Bütçe

6.1.2- 2019 Yılı Öğrenci Gelirleri

Öğrenci Gelirleri 206.045,02 TL

6.1.3- 2019 Yılı Araştırma Gelirleri

Araştırma Gelirleri 11.944, 85 TL

6.1.4- 2019 Yılı Topluma Hizmet Gelirleri

6.1.5- 2019 Yılı Bağışlar

6.1.6- 2019 Yılı Personel Giderleri

Personel Giderleri 22.008.713,13 TL

6.1.7- 2019 Yılı Eğitim Giderleri

Eğitim Giderleri 71.194 ,42 TL

6.1.8- 2019 Yılı Araştırma Giderleri

6.1.9- 2019 Yılı Topluma Hizmet Giderleri

6.1.10- Yönetim Giderleri

6.1.11-2019 Yılı Yatırım Giderleri

TR