ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İş Akışları

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞLARI

İA-167-Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akışı

İA-169-Bütçe Hazırlama İş Akışı

İA-170-Bütçe İşlemleri İş Akışı

İA-178-Ödenek Aktarma İş Akışı

İA-179-Ödenek Dağılımı İş Akışı

IA-183-Performans Programı Izleme ve Degerlendırme Is Akısı

IA-184-Performans Programının Hazırlanması Is Akısı

İA-193-Yatırım Detay Programının Hazırlanması İş Akışı

İA-194-Yatırım Programı Revizesi İş Akışı

İA-195-Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması İş Akışı

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

IA-072-Maas-Hazırlama-İş-Akışı

IA-073-Maaş-ve-Ek ders-Dışındaki-Ek-Evraklar-Haıirlama-İs-Akışı

İA-175-Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması İş Akışı

İA-180-Ön Mali Kontrol İş Akışı

İA-190-Taşınır Malların Konsolide Edilmesi İş Akışı

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İA-166-Ay Sonu İşlemleri

İA-168-Banka Hesabı ve Gönderme Emrinin Kapatılması İş Akış Süreci

İA-171-Emanet İş ve İşlemleri

İA-172-İcra İş ve İşlemleri

İA-174-Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemleri İş Akışı

İA-181-Ön Ödeme İşlemleri

İA-182-Öz Gelirlerin Takibi İş Akışı

İA-185-Proje Ödeme İşlemleri

İA-186-Red ve İade İşlemi

İA-191-Taşınmaz Gelirlerin Takibi ve Tahsili İş Akışı

İA-192-Teminat Mektubu İş Akış Süreci

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

IA-173-İdare Faalıyet Raporunun Hazırlanması Is Akısı

İA-187-Stratejik Plan Gerçekleşme İş Akışı

İA-188-Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirilmesi İş Akışı 

 İA-189-Stratejik Planının Hazırlanması İş Akışı

 

TR