ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Görev Yetki ve Sorumluluklar;

  • İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
  • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
  • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
  • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
  • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
  • Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
  • Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
  • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
  • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
  • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
TR