ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İç Kontrol Süreci

       ÜNİVERSİTEMİZDE İÇ KONTROL SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR.

TR