ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

MTÜ 2022-2026 STRATEJİK PLANI 2023-2026 DÖNEMİ İÇİN GÜNCELLENMİŞTİR. STRATEJİK PLAN GÜNCELLEME TOPLANTISI Kurumsal Risk Yönetimi, İç Kontrol, Birim Faaliyet Raporu

Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay KARABULUT'tan Mesaj!!!

edir. “

Please upload and fill the audio url to display the audio player.
TR